Boschplaat rond. Dit deel tot Amelander Gat.  Deel 2. - Beschrijving: Briefpapier

 

 

 

 


                                         index.     103. Boschplaat rond 28 juni 2010. Deel 3.      106. Index betreffende natuur opnamen.

                         

 

                                                                      Maandag 28 juni 2010.

 

 

                                                                                                                                                  57.

                                                        53

                                                                                                 Drenkelingen huisje in de verte. Hier vind veel afslag plaats, veel verdwenen.

 

                                                                        58.                                                                                                                                             59.

    54      Resten-wrak,-15

                                                    Drenkelingen huisje in de verte.                                                                                      Deze foto: augustus 2008. Resten wrakje kwam boven.

 

                                                                        60.                                                                                                                                               61.                                                        

     Resten-wrak  55

                                                         Nu richting Ameland.  13.50m uur.                                                                                     Nu, november 2013. Dit duin al weggeslagen.

 

                                                                      62.                                                                                                                                                63.

     56  57

                                                         Van duintop af, richting zee.                                                      Iets naar binnen nu. Blik op de Cupido’s polder en de Stuifdijk. Geheel links de Kaap op de Stuifdijk.

 

                                                                           64.                                                                                                                                                   65.

    58   59

                                                In zoem. Vuurtoren Ameland geheel rechtsboven.                                                                                     Flink naar rechts.  13.55 uur.

                                                                                                                                                  

                                                                                     64.                                                                                                                                      65.

                                60                                    61

 

                                                                            66.                                                                                                                                           67.

       62     63

                                                              Nader de Stuifdijk. Deze links.                                                                                         Nu richting einde Stuifdijk.  14.21 uur.

 

                                                                             68.                                                                                                                                                 69.

      64    65

                                                                     Nader de Kaap.  14.31 uur.                                                                                           Blik op middendeel Cupido’s polder.

                                                                                                                                                             

                                                                                 70.                                                                                                                                            71.

     66   67

                                                                      Naar rechts.                                                                                                                              Verder rechts.

                                                                                                                                                                              

                                                                                     72.                                                                                                                              73.

                                         68                                      69

                                                                                                  De Kaap is twee keer verplaatst. Waar hij oorspronkelijk stond nu zee.

 

                                                                                                                                              74.

  Boschplaat-1990

                                                   

  Laatste stuk Boschplaat in 1990. Kaap, links van midden, nog net te zien. Op oorspronkelijke plaats. Alles op foto links van midden

  weg geslagen. De Stuifdijk met Kaap nog flink achter de lage duinen kort boven de branding. Foto te vergroten tot 200%.

 

                                                                            75.                                                                                                                                                76.          

    70   71

                                                  Ga binnenkant Stuifdijk af en volg naar einde.                                               Stuifdijk over, richting begin. Dat iets links van net nog zichtbare paal naast pad.  14.43 uur.

                                                                                                                        

                                                         76.                                                                                                                                          77.

        72               72

                                               Even verder.                                                                                                                      Richting Amelander Gat.

                                                                                                                                                                         

                                                                78.                                                                                                                                                     79.

     74  75

      Nader de vogelwacht. Dat tot 15 augustus, na de gehele Boschplaat vrij toegankelijk. 15.05 uur.

      Met uitzondering het uiterste N.O. stukje. Terecht!

 

                                                                                80.                                                                                                                                           81.

    76   77

                               Op einde van de Stuifdijk. Nu volgende foto’s van geheel rondom.  15.24 uur.

                                                                                                 

                                                                           82.                                                                                                                                           83.

                                 78                                                        79

 

                                                                                                                             84.

    Panorama-NW-kant

                                                                                                              Panorama vanaf einde Stuifdijk. Tot 200% te vergroten.

 

                                                                            84.                                                                                                                                            85.

    80   81

                                           Vuurtoren Ameland goed te zien even rechts van midden.

                                                                                   

                                                                         86.                                                                                                                                                 87.

    82  83

                                                                       Nu pal Oost.

                                                                                           

                                                                             88.                                                                                                                                                    89.

     84    85

            Vierde duintjes in beeld. Die ruige gebieden niet makkelijk door te komen. Mooi te doorlopen.

                                                                                          

                                                                            90.                                                                                                                                             91.

    86   87

                                                                                                                             Middendeel vierde Duintjes.

                                                                                        

                                                                                    92.                                                                                                                          93.

                                       88                                     89

 

                                                                                                                             94.

    Einde-Boschplaat-2

                                                                                                             Panorama vanaf einde Stuifdijk. Tot 200% te vergroten.

 

                                                  94.                                                                                             95.                                                                                            96.

        90       91     92

                                                                                                                                Nog steeds afslag einde Stuifdijk.

 

                                                    97.                                                                                                                                           98.                                                                            

          93         94   

                                                                                                                                                  Ga naar en om Oostelijke duintjes. Maar eerst naar de Branding Amelander Gat.

 

                                                                                                                                                        99.

                                                                95

 

 

                                                                                                                      Boven.