Elf Steden Tocht 4 januari 1997 - Beschrijving: Perkament

 

 

 

 


index.       14. Tijd bij Betonning 1974 - 1987. Deel 1.     105. Index mijn verdere doen vanaf 1971.

 

                                                                   1                                                                                                                    2                                                                                                               3

     1      2         3

             Op 1 januari naar de wal. Al flink ijs in de Waddenzee.                                Naar broer te Leiden en die middag de                                                    Te Katwijk.

                                                                                                                               schaatsen onder en naar Katwijk.

                                                                                                               

                                           4                                                                                                                               5                                                                                                                                  6                

      4   5    6

                Weer te Leiden.                                                                                           Onder de Molen Tocht vernam ik dat de Elf Steden Tocht op handen was.

 

                                                                             7                                                                                                                   8                                                                                            9

        7              8          9

              De Tocht!  Naar vak 3 en weer uit. Wachtte op  schaatsmaat welke in groep 5 zat.                                Met Oep de Jong in vijfde start vak.

                                                                                                                                                   

                                               10                                                                              11                                                                                                                                 12

   10    11   12

                          De start op de Zwette.                           De wind in de rug dus snel te Sneek.                                                                        Ijlst.

                                                                                                                                                                   

                                                               13                                                                                                                                                                              14                                                                                       

      13     14 

                                                       Even verder.                                                                                                                   Op het Slotermeer.

                                                                                                                                                                           

                               15                                                                                                  16                                                                                                                                      17

  15   16  17

      Stempelpost Sloten.                         De camera weigerde, batterij uit merkte dat uurtje later.                                                                Te Hindeloopen.

                                                                                                

                                                                                  18                                                                                                                                                                             19

    18     19

     Hindeloopen uit. Tot hier de wind groot deels mee. Nu bijna constant tegen het pittige in.                                                              Te Workum.

                                                                                                                                                                                     

                                                                                           20

                                    20                     21

                                                                                                           Bolsward.                                                                                                                      Kimswerd.

 

                                                                                               21                                                                                                                                                                      22

                           22                             23

                                                                  Kimswerd, even een bakje.                                                                                                          Harlingen bereikt.

                                                                                                                                                    

                                                                                        24                                                                                                                                                                        25

      24    25

                                                                                                                                                                     Harlingen.

                                                                                             

                                                                        26                                                                                                                                                                          27

              26                   27

                                         Vlak voor stempelpost te Harlingen.                                                                                                 Bijna Harlingen weer uit.

                                                                                                                                                                 

                                                                        28                                                                                                                                                                                  29

     28    29

                                                                                                                                     Te Franeker.

                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                 30                                                                                                                                                                                     31

        30                 31

                    Door n omstandigheid geen fotos van Dokkum.  Terug van Dokkum voor Bartlehiem.                                                                 Nog aardig fit over de Finish.  Na afdoen schaatsen een

                                                                                                                             kwartier zr pijnlijke voeten!

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                    32                                                                                                                       33                                                                                              34

        32       34       35

          Even voorbij de finish.  In 85 en 86 sneller gereden. Nu de tijd genomen en meer van genoten.                                             Inleveren stempelkaart.

 

                                                            (Nu, maandag 18 november 2013, op conditie voor de Tocht komende winter! De goede videocamera mee en de Tocht als Rijder gaan vast leggen.)                                 

                                                                      

                                                                                                                                                                              35

                                                             36

                                                                                       De volgende dag weer naar huis. Flink meer ijs nu.  Had eigenlijk terug naar Leiden moeten gaan!

                                                                        Was prima hersteld van de toch wel pittige Tocht de volgende dag en naar wens geschaatst op Doodemanskisten.

 

                                                                                                                                                                              36

                             37

                                                                                                                                            Door stroming niet veel ijs voor de haven.

 

                                                                                                                                                                              37

                          38 

 

 

                                                                                                                     38

Direct even de schaatsen onder handen nemen en naar Wester ijsbaan op Doodemanskisten. Na enige rondjes had ik het wel gezien. Kon alweer een pittig Tocht aan. Die ontzegde ik me door t vroeg terug te keren.

 - Beschrijving: Papyrus                                                                               39  

 

                                                                                                                              Boven.