Vergelijking gaan naar 27 meter diepte - Beschrijving: Briefpapier   

 

 

index.  37. Nitrox rebreath deco tabellen. Deel 1. 112.Index berekenwijze, nitrox en trimix deco tabellen.

 

 

 

Vergelijking tussen  gaan via perslucht gebruik, via nitrox in de cilinders, via een semigesloten rebreath duiksysteem met Nitrox vulling,

via een semigesloten rebreath duiksysteem nu met een driemix vulling welke  dan een diepte bereik geeft van 37,70 meter.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               1 Perslucht via het opensysteem.                                                                                                         

 

 Dubbel 10.  200 bar.  Lichte arbeid: 30 liter per minuut. Voor de duik naar 27 meter diepte beschikbaar: 170 bar.  De absolute druk op 27 meter diepte is: 3,7 bar.  

 (170 x 20 : 30) : 3,7 = 30,6 minuten.  Een duik van 25 minuten plus een decompressie stop van 7 minuten op 3 meter is haalbaar.  Bij de wrakduik zal een variabele

 duikdiepte de duiktijd met ongeveer 10 minuten kunnen doen toe nemen.

 

 

 2. Nitrox via het opensysteem.                                                                                                             

 

 ( Is het zuurstofpercentage in de cilinders boven de 21% gebracht dan wordt dat mengsel nitrox genoemd)

 

 Dubbel 10.  200 bar.  Lichte arbeid: 30 liter per minuut.  Voor de duik naar 27 meter diepte beschikbaar: 170 bar.  (170 x 20 : 30) : 3,7 = 30,6 minuten.

 Zuurstof diepte bepaling: 100% tot 5 meter diepte, op die diepte is dan de absolute druk: 1,5 bar.                                                                                      

 

 Maximaal zuurstof percentage: 3,7 /1.5 \ 0,405  40,5% in de cilinders.  Op 27 meter diepte geldt nu de 18 meter lucht decompressietabel.

 Een maximale vrije duiktijd nu van 50 minuten.  Een duiktijd van 60 minuten met een 5 minuten decompressie stop op 3 meter is nu mogelijk.

 Er kunnen nu twee dubbel 10 sets kort achter elkaar voor de duik gebruikt worden.  Bij enkel rustig rond zwemmen (verbruik: 20 l/min.) een duiktijd

 mogelijk van 90 minuten plus een deco stop van 16 minuten op 3 meter en dat zeker op het wrak bij een bodem diepte van 28 meter.

 Een nitrox mengsel is goed en veilig samen te stellen,   50 bar zuurstof + 150 bar perslucht geeft: 40.5% zuurstof in de cilinders.

 

 

 3. A. Nitrox via rebreath,                                                                                                                                

 

 5 liter cilinder inhoud 200 bar, dosering: 10 liter per minuut.  Voor de duik naar 27 meter diepte: 160 bar rekenen.  Diepte en inspanning nu niet van invloed

 op de duik duur, alleen neemt natuurlijk het volume van de dosering af naarmate dieper wordt gegaan maar blijft 10 oppervlakte liters per minuut.

 Nu bepaald de inspanning onderwater het deco profiel en voor bepalen wordt uitgegaan van een pittig gemiddeld verbruik en dat is 1,3 liter zuurstof per minuut.

 Voor de duik is: 5 x 170 = 850 : 10 = 85 minuten beschikbaar.  Voor spoelen duiksysteem en verder verlies zo 15 minuten rekenen.

 Voor de duik dan een 70 minuten. Het percentage zuurstof in de cilinders mag nu iets hoger zijn, voor de zuurstof dieptegrens wordt uitgegaan van een zuurstof

 verbruik in rust.  En dat verbruik in rust is: 0.25 liter zuurstof per minuut.

 

 

 3. B.                                                                                                                                                                 

 

 De zuurstof percentage in de cilinders mag nu zijn: 41.5 %.  In rust bij 0,25 verbruik is dan dat percentage in de contra long: 40%.  Bij een verbruik van 1.3 liter

 zuurstof per minuut dan zal het zuurstof percentage in de contralong zijn terug gelopen tot  32.7%.   Onder een pittige inspanning met dan een zuurstof verbruik

 van 2 liter per minuut, dat zuurstof percentage in de contra long dan terug gelopen tot: 26.8%.  Voor de duiktijd bepaling wordt uitgegaan van een zuurstof verbruik

 van 1,3 liter per minuut.               100 32,7 = 67,3% stikstof.  De 67,3% stikstof bepaald nu het duikprofiel, op 26,4 meter geldt nu de 21 meter lucht tabel.     

 Een duik van 60 minuten op 26,4 meter diepte is nu haalbaar plus dan een 12 minuten deco stop op 3 meter diepte.   

 

 Duidelijk is nu dat een nitrox vulling bij gewoon via het opensysteem een gunstiger duikprofiel geeft dan bij nitrox via het rebreath duiksysteem!   Er zit maar

 weinig verschil dan tussen de kosten twee dubbel 10 duiksets en het rebreath duikset.  Via het opensysteem blijft het dan ook aardig simpeler!

 

 

 3. C.                                                                                                                                                            

 

 Op 33 meter diepte ( met 36% zuurstof in de cilinders ) geldt nog maar de 30 meter lucht tabel.   Duidelijk zal zijn dat de extra duiktijd, ten opzichte perslucht,

 flink is teruggelopen. Wel is zo dat bij een dosering van 10 liter per minuut ook op die diepte een capaciteit is van 70 duik minuten.  Een duiktijd van 35 minuten

 met deco stops: 7 minuten op 6 meter en 11 minuten op 3 meter is dan mogelijk.  Gewoon nitrox ademen via het open systeem is dan gunstiger daar dan

 de 27 meter lucht decompressietabel geldt.  Die duik maken via een dubbel 10 plus dubbel 7 is dan aantrekkelijker. Bij dan wel rustig doende zijn daar de

 inspanning sterk het aantal duikminuten dan bepaald. Dat dan niet bij ondergaan met een rebreath duikset. Bij een driemix mengsel in het rebreath

 duikset:  22,5% helium en 38,7 % zuurstof  en een dosering van 7 liter per minuut dan een maximale diepte van 31,80 meter en geldt de 18 meter op de

 luchtdiepte decompressietabel.

 

                                                       -------------------------------------------

 

 4.  Een wat vergelijking tussen mijn rebreath opzet en het nu op de markt verkrijgbare.                                                                                                                                                                   

 

 Er is nu een rebreath set op de markt met een 5 liter cilinder voor mengsel en een 3 liter cilinder ter veiligheid en trimmen en in set een zuurstof meting.

 En contralong in een trimjack vorm. Ook een automatische bypass is ingebouwd. Zeker een leuk setje en lichter dan mijn uitvoering. Maar mijn opzet is z

 minder kwetsbaar en door grotere totaal inhoud cilinders ook meer geschikt voor de drie mix duiken.  Een zuurstof meter is leuk maar niet nodig bij een

 zeer goede mechanische doseer opzet en ook een automatische bypass is niet nodig bij een goed bereikbare handmatige. Heb mijn rebreath set zo simpel

 mogelijk opgezet, geen onnodige en kwetsbare extra's.  Mijn set is beter en veiliger bij werkzaam bezig zijn.  Bij afdalen is een automatische bypass zeker

 wel makkelijk, ik heb bij afdalen de bypass goed in de hand en kan prima z het snelle volume afname ook direct compenseren.  Op diepte is de bypass

 voor de duik zelden nog nodig. Bij het begin van de opstijging moet altijd handmatig de bypass even gebruikt worden dit ter spoelen van het duiksysteem

 en ook op 5 meter. Dan geen zuurstof te kort onder opstijging.

 

 

 5. Vergelijking kosten tussen driemix duiken via het opensysteem en het rebreath duiksysteem.                                                                                                                                                                     

 

 50 liter 200 bar medicinale zuurstof cilinder (inhoud plus vervoer), reken: . 72,20.

 10000 liter in de cilinder, 1 liter zuurstof: 0,00722.  40 bar in dubbel 10 kost dan: . 5,77.

 Bij het rebreath duiksysteem bij 8 liter cilinder inhoud:  8 X 40 X 0,00722 = 2,31.

 

 Adem kalk kosten bij een vulling van de patroon tot 1,5 kg. dan:. 7,27.

 

 Kosten helium:  50 liter cilinder bij 200 bar.  Inhoud + vervoer: zo 295.  n liter helium: 0,0295

 Helium kosten bij 8 liter inhoud en vullen tot 40 bar:   8 x 40 x 0,0295 = 9,44.

 Voor gaan naar 78 meter diepte dan een cilinder inhoud van 16 liter bij dan 80 bar aan helium en helium kosten dan

 viermaal hoger: 4 x 9,44 = 37,76.

 

Helium kosten (40 bar) bij nu een duik via het opensysteem en onder gaan met twee 10 liter cilinders.  40 x 20 x 0,0295 = 23,6.

Voor gaan naar 78 meter diepte dan een cilinder inhoud van 40 liter bij dan 80 bar aan helium en helium kosten dan ook

 viermaal hoger: 4 x 23,6 = 94,4.  Bij dan ook nog eens een geringer aantal duik minuten dan gaan via het rebreath duiksysteem!!

 

      

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

6. Driemix rebreath bij nu een maximale diepte van 37,70 meter.

 

 Rebreath driemix, 8 liter cilinder inhoud bij 200 bar.  Dosering: 15 liter mengsel per minuut.   Voor reserve rekenen: 30 bar en 10 bar voor verder verlies.

 Voor duik beschikbaar: 160 X 8 = 1280 : 15 = 85 minuten.

 Diepte en inspanning zijn niet van invloed op deze 85 minuten. In mengsel: 40 bar medicinale zuurstof  +   bar Helium + 120 bar perslucht.

 Dat geeft: 32,6% zuurstof + 20% helium + 47,4% stikstof.

 

 Zuurstof percentage in rust (verbruik dan 0.25 liter per minuut.) = 31,45%.    Bij een pittig gemiddelde arbeid (verbruik dan 1,3  liter per minuut) = 26,2%. 

 En bij zware arbeid (verbruik dan 2 liter per minuut) = 22,2% zuurstof in contra long. De Zuurstof diepte grens: 0,3145 / 1,5 \ 4,77 bar, staat voor: 37,70 meter diepte.

 Op 35,66 meter diepte geldt nu de 21 meter lucht diepte tabel.  Op 26,40 meter diepte geldt nu de 15 meter lucht diepte tabel.  Bij 10 bar helium meer in

 het mengsel dan zal op 34,30 meter diepte de 18 meter luchtdiepte decompressietabel gelden.

 

 Op 37,70 meter diepte is nu een duiktijd van 65 minuten en 12 minuten stop op 3 meter haalbaar.

 Voor de decompressie bepaling moet nu uitgegaan worden van een zuurstof verbruik van: 1,3 liter per minuut.  Bij rustig rond zwemmen zal het verbruik

 flink lager kunnen liggen en bij het maken van de decompressie stop wordt uitgegaan van de luchtwaarde en dat compenseert de wat extra opname  helium

 door het lichaam voldoende.  Ook de hoge dosering (de 15 liter per minuut) zorgt dat de afwijking maar gering zal zijn.  Met de in de handel zijnde tweemix

 rebreath sets is deze duik niet te maken, mede door de t geringe cilinder inhoud en dan t hoge dosering.  Mijn opzet laat de duik goed toe en de technische

 invulling geeft meer mogelijkheden.  Aan het aan vijf L.P. slangen hangend reduceer/doseer/bypass systeem, de sinds juli 01 verbeterde opzet, is goed en

 snel een extra cilinder aan te koppelen. Het gehele systeem hangt goed bereikbaar voor de borst en is z niet hinderlijk onder de duik. Het doseersysteem heeft

 8 restrictie instellingen en ook onder water is goed en snel een andere dosering in te stellen en te borgen.  Alle benodigde slangen zijn boven aan de set snel

 aan te koppelen.  Ook kent mijn set nog een extra 2 liter cilinder, onderin, ter gebruik bij decompressie nemen.  Een extra 2 liter cilinder voor de buik dan

 meer voor het aftrimmen. Aangesloten boven ook nog eens een tweede trap en z dan direct het mengsel uit de cilinders dan aan te zuigen.  Wel is zo dat

 mijn set aanzienlijk zwaarder is, zo 37 kg.  Ervaar dat gewicht als geen probleem en dat zeker onderwater niet!  Voor zr diepe duiken zijn dan twee extra

 4 liter cilinders te plaatsen op de epoxy deksel en via een grote snel aankoppeling dan snel aan/af het doseersysteem.

 

 Mijn opzet heeft zeker een veilig diepte bereik van 78,70 meter. (De maximale driemix diepte van 130 meter is haalbaar). De dosering dan wel minimaal

 30 liter per minuut.  Dan in de cilinders een zuurstof percentage van 17,34%.  Aan helium: 40% en stikstof: 42,66%.   Bij een 0,25 liter zuurstof verbruik

 per minuut dan 16,6% zuurstof in contra long.  Bij 1,3 verbruik dan 13,6% zuurstof in contra long en bij 2 liter zuurstof verbruik dan 11,4% in de contralong. 

 Deze lage percentages zijn bij dieper dan 10 meter geen probleem. Bij de start van de duik dan de eerste 12 meter afdalen via de twee liter cilinder in de set,

 die cilinder is dan gevuld met een mengsel met een hoog zuurstof percentage.  Deze duik moet een duik zijn zonder al te grote inspanning. Bij het begin van

 de opstijging en zo op 6 meter diepte de contralong even wat ruim spoelen ter zeker zijn van een voldoende zuurstof percentage.   

 Een bodem tijd van 12 minuten op 78, 70 meter diepte is haalbaar.  Voor de decompressie bepaling wordt uitgegaan van de 42 meter luchttabel.

 Voor de opstijging, het spoelen, de reserve en de decompressie stops: 4 minuten op 9 meter,  7 minuten op 6 meter,  10 minuten op 3meter is 140 bar nodig.

 Bij 140 bar op een zuivere (digitale) manometer beginnen aan opstijging.  Een bodemtijd van 30 minuten is nog haalbaar daar de decompressie stops wat korter

 kunnen zijn bij die nemen met een hoog zuurstofpercentage in de dan te gebruiken cilinders.  De lucht decompressie tabel laat op 42 meter lange stops zien,

 deze zijn gebaseerd op de 79% stikstof bij gewoon perslucht. Dan: 4 minuten stop op 12 meter 6 minuten stop op 9 meter 8 minuten stop op 6 meter en

 dan nog een 28 minuten stop op 3 meter diepte!!                                                                                                       

 

 Duidelijk zal zijn dat alleen een zeer ervaren rebreath duiker, welke zeer goed weet waar mee bezig te zijn en goed kan overzien, deze duik dan ook goed kan maken.

 Wordt een heel diepe wrakken duik gemaakt dan altijd via het afdaaleind en extra cilinders. Als een extra 5 liter cilinder wordt meegenomen, dan kan de duik op

 het wrak gestart worden bij nog 200 bar in het duiksysteem.  Enkele kleine afsluitertjes aan het doseersysteem doet de extra cilinders goed en snel scheiden.

 De extra cilinder dan bij het bereiken van het wrak los koppelen en bevestigen aan het afdaaleind.  Aan het afdaaleind ter veiligheid, op 9 meter diepte,

 dan ook een extra cilinder bevestigen met een snel aankoppeling.                                                      

 

 De lage druk voor de restrictieopening moet  4 bar boven de druk liggen van de druk welke heerst op de maximale diepte.

 

 Aan de cilinders in het duikpakket een gewone tweetraps reduceer, de reduceer in het doseersysteem is van het paddenstoel type en is speciaal aangepast.  

 Z is de cilinderdruk niet van invloed op de dosering en door de aanpassing dat ook de water druk niet.  Het doseersysteem is volledig gesloten, waar

 omgevingsdruk moet kunnen komen dat dan door een speciale verbinding.  Water kan niet in het systeem komen en daardoor dan groot deels onderhoudsvrij.

 Tussen de cilinders en de restrictie opening zijn twee filters geplaatst.  Bij toch nog roeststof door komen zal de grote van de restrictieopening bij 15 liter per minuut,

 en die is aanzienlijk, zeker verstopping voorkomen!  De diameter van de restrictieopening moet minimaal tweemaal groter zijn dan  de diepte en dat is bij de

 15 liter per minuut ruim het geval.  Roeststof zal zeker gedrukt gaan worden in de afdruk van de paddenstoel, dat in het teflon.  Is dat een weinig dan zal dat

 niet van invloed zijn op de dosering.  Bij een grote verontreiniging dan zal de dosering gaan oplopen door het niet goed meer afsluiten.  De dosering zal nooit

 minder worden!  Als de dosering meter bij de controle vlak voor de duik 15 liter aangeeft, dan zal mijn opzet nooit minder geven!  Met mijn robuuste doseeropzet,

 dat principe, vanaf zomer 1983 tot en met laatste drie mix duik op 24 augustus 01 (dat jaar een geheel nieuwe opzet) een zr goede ervaring opgedaan.

Ook de gemaakte driemix duiken in zomer ' 99, ' 00 en 01 ( in ' 00 en 01 twee waarbij lucht computer al lange tijd een 6 meter stop liet zien ) verliepen zonder problemen.

  Stopte deze duiken nog ruim voor de gestelde nultijd, had ook nog een ruim voldoende mengsel over voor nog langer.  Dat eerder stoppen gewoon door het koud

 krijgen daar ik er niet voldoende op gekleed was.  Ook het maken van de driemix mengsels gaf geen enkel probleem en na het eens na kunnen meten had dat

zuurstof percentage niet meer dan een paar tiende afwijking.  Ook de lange opslag van het mengsel gaf geen afwijking.

 

                         

 

                            Betreffende een volledig gesloten censor gestuurde rebreath duiksysteem.

 

 Kan hier erg kort over zijn!   Zon duiksysteem is zeker nog niet geschikt voor de sportduiker.  De al mee voor gekomen ongelukken bevestigen dat nog eens goed!

 De  sportduik wereld is dr ook zeker nog niet klaar voor.  Bij verder ontwikkelen zal het er zeker in toekomst wel van gaan komen, als dan wl het kosten plaatje

 flink gunstiger komt te liggen!  Gezien de kostprijs nu van zon set en de dure onderhoudspost,  daar door eigenlijk alleen al een onmogelijkheid!  Ik zelf ben niet

 gauw ergens benauwd voor, maar met zo'n set onderwater gaan en naar zr diepwater gaan, mij niet gezien!!!   Natuurlijk is zon duiksysteem driedubbel beveiligd

 maar een totale storing kan voor komen.  Bij dat gebeuren dan geven de twee gescheiden cilinders, een voor zuurstof en de ander voor de stikstof of helium, zeker

 gn voldoende tot bereiken van de oppervlakte.  Z wil ik onderwater zeker niet afhankelijk zijn, van een t veel aan elektronica!   Ook even er niet met het hooft

 bij zijn of een storing welke even niet opvalt en magere Hein komt langs!  Nee, geef mij maar een vast mengsel in cilinders bij een super betrouwbaar doseersysteem,

 ook z en dat voor flink wat minder geld is pittig langer weg te blijven en dat zker veiliger!

                                                                _________________________

    

  Boven.