Duiker tweede klasse opleiding februari – juni 1966
                       Vooraf en na
 - Beschrijving: Waterdruppels

 

                                                                                                                                                    

 


 

                                               index.        5. Marine 1965 - 1971. Deel 2.   111. Index mijn marine tijd, aug '65 - aug '71.

 

     

                      1 t/m 5. Eerste militaire vorming te Hollandse Rading. Van half Augustus tot in oktober 1965.

              1  1                          2   2                                3 3

                                                                                                                                                                                                                                                 Parade ter afsluiting eerste vorming. Zo eind september 1966.

 

                                                       4  4                                                            5   5

                                                                                                                                                             Ouderdag als laatste te Hollandse Rading.

 

                                                         

                                                                            Met ouders aan de nassie.

 

      5  48   6  7

                                                                      Hr. Ms. Soemba geheel rechts.                                                               Eind februari 1966 hier terecht voor eerste duiker opleiding.

 

                                                                                                      

                                                                                           8                                                                                                                                                   9

                   3                          8

 

                                                                                                                   

                                                          10                                                                                           11                                                                                                 12

            5            4             5,1

 

 

                                                             13                                                                           14                                                    15                                                                  16                                                                       

    6     7      6      4,1                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                    Duiker 2 klas, al met 2 minder. Acht haalden de eindstreep.

                                                                                                                                                     Ik, zesde van onder gerekend.

                                     17                                                           18                                                 19                                                                                     20

      8           9      11        10         

              April,  Naar Den Helder voor mijnen zoek oefening onder torpedoboot jager.         Eerste rebreath duik zo eind april.                            Zondag in mei, net terug van stukje hardlopen.

                                 

                                                                                                                          

                                                               21                                                                      22                                             23                                                                  24

           12        13       14      15

              Het overleeft. Dat systeem was toen al zééér achterhaald!             Eerste helmduik eind mei ’66.               Een van collega’s.                                          Even en onderonsje.

 

                                                                           25                                                                                                       26                                                                                       27                       

              49   17   18

                                                   In vlaggen, Koninginnen dag 1966.                                                                       Op oefening aan andere kant aanleg plaats Soemba.

 

                                28                                                         29                                                                      30                                                                                            31          

         19        20      21      22

                                                                                                                                                                                                 30 t/m 35. Ouderdag in juni 1966.

                                              32                                                                              33                                                         34                                                                 35

  23   24   25   26

 

 

                                           36                                                        37                                                                   38                                                                                      39

   27    28    29    30

                  Weekend, op weg naar huis. Aan boord veerboot.                                                    Van ’67 tot in Augustus ’68 als timmerman/duiker op Soemba. Was eigenbaas met klein werkplaatsje.

 

                                                    40                                                                             41                                                                               42                                                                  43                            

    31      32       33        34

                                                                                                                                                                                                                                                Ook filmoperateur.   

 

                                                                          44                                                                                         45                                                                                  46

                       35                    36                           37

                                                                                                                       Even buurten bij de wacht.

 

                                                                     47                                                                                  48                                                                                            49

                        38               39                        40

                                                                                                           Menig keer met opleiding mee geweest ter oefening kleefmijnen zoeken onder torpedoboot jager.

 

                                               50                                                                             51                                                                             52                                                                53

      41   42   44   45

                IJs in de haven, menig koud duikje gemaakt.                 De Soemba even aan overkant, baggeren.            Zomer 1968. De Soemba te Den Helder, werfbeurt.   De wacht, samen met scheepshond Skippy.

 

                                                                                                54                                                                                                                                                          55                     

   48     46

                                 Mariniers (kikvors opleiding) hadden weer oefening droppen en oppikken.

 

        

 

                                                                                    56                                                                                                                                            57

                             47                                              49

 

 

      Boven.