Totaal: 25 foto’s.

                                                                                   Helmsysteem1, sept. 1993 – sept. 2001. - Beschrijving: Blauwe tissue

 

 

 

                                             index.         59. Testduik helm 1 haven, 28 sept 2006.        108. Index helmsysteem 1, vanaf 1991.

 

                                                                              1                                                                                                             2                                                                                                3                                                 

                    61             62              63

                       Vanaf september ’93 een paar keer veranderen achter op helm.               Achter onder linker zijglas een onderdeel geplaatst van helmsysteem waar ik verder van af zag.

 

                                                                                 4                                                                                                         5                                                                                                6

                            65                   66                     67                                  

                                                                                                                          Op linker foto achter op helm een sterke ventilator         In winter ’94 een geheel nieuwe absorptie

                                                                                                                          geplaatst. Door er voor te nauwe doorvoeringen aan        patroon opzet met nu de ventilator op. Wat

                                                                                                                          helm was het rendement té laag.                                                                            beter zó maar helm toch niet er geschikt voor.

 

                                                7                                                                                     8                                                                               9                                                                                    10                                                        

         68                69              70            71-juni-94-in-tuin

                                                                                                                                                                      April ’94.

                                                                                                                                                                                          

                                                                              11                                                                                                                 12                                                                                               13

       72        73-gerben-zomer-94        74-gerben-helm-haven-94

              Alles zo in één keer te vervoeren.                                                                                                            Gerben in zo september er even mee onder.

 

                                                     14                                                                                                         15                                                                                                                      16

                     75                        76                      77

   Half november ’94 even een demonstratie voor oud collega’s Betonning op gure dag.      Was er eigenlijk toen niet fit genoeg voor en vergat daar door een essentieel iets. Na controle

                                                                                                                                         dosering de Lp slang weer aan te sluiten. Opdat moment een oproep voor de thee. Vergat gelijk

                                                                                                                                         alles. Dat had zo zijn gevolg!!!  Helm lek dus bij geen mengsel toevoer. Na afloop wel een besluit!

                                                                                                                                          Het gemis van een uitneembaar glas werd pijnlijk duidelijk.

                                                                                                                                                          

                                         17                                                                              18                                                                                       19                                                                                                 20

     78         79       80      81

Vrij snel na een goed uitneembaar voorglas!    In 2000 nog een spoellucht ruisdemping aan gebracht.        Begin september 2001 na duik met helm 2 ook met deze even onder.

                                                                       En een ander doseersysteem voor onder voorglas.

                                                                                                                                                                                                                 

                                                  21                                                                                        22                                                                                            23                                                                             24

           82      83      84      85

      In 2000 het bijtstuk huis beter opgezet.                                                                                                              Van de bajonet verbinding nog aardig wat R.V.S. afgezaagd.

 

                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                          25

                                                                                                                      86

                                                                                                                    De drie schakelaars zijn tegelijk of afzonderlijk in te schakelen.

 

                                                                                                                       Boven.