Opbouw helm 3, 23 mei  12 juni 2010. - Beschrijving: Briefpapier

 

 

 

 

index. 84. Opbouw helm 3, 30 juni - 12 juli 2010. 110. Index helmsysteem 3, vanaf 2010.

                                                    

    

                        Zondag 23 mei 2010;

 

                        Onderstaande techniek ging zr moeizaam en benam toch meer tijd dan verwacht.

                        Het gaat om het resultaat en dat is 100%!  Natuurlijk in klaar zijn eind mei niet haalbaar.

                        Wist dat natuurlijk wel. Stelde eind mei met de bedoeling dan het meest moeilijke achter

                        de rug te hebben. Met dat opjagen moet ik nu stoppen wil ik na de langste dag weer gaan

                        wrakduiken. Komende donderdag kan ik de kraag opzet en opzet bovenglas aanpakken.

                 Wil proberen dat deze maand ook nog voldoende af te krijgen. De cirkel is dan rond; een

                 Volledig helmsysteem dan gebouwd in en onder zr primitieve omstandigheden. Wat verder

                 nog moet gebeuren z al meerdere keren gedaan. Er zit een stevige psychologische kant aan!

                 Ga dan hl voldaan juni in en met wat gas terug. Nt voor de langste dag kan helm 3 klaar zijn.

 

 

        8   29       32

              Testopzet techniek kleppen. Werkt perfect.                                                                                                           De techniek nu in zijn geheel makkelijk uit te halen en te reviseren. Wil ik uit

                                                                                                                                                                                     Halen dan eerst van binnenuit de grote O-ring van grote klep afhalen. Deze

                                                                                                                                                                                     O-ring steekt uit en dicht af op de rand.

 

 

            34              35          36

                                                                                                               Het op lammeren ging prima maar benam aardig tijd. Het geheel zit zeer solide bevestigt.

 

           37        38       39

                                         De twee korte brede slangen zijn nu boven sneller en heel solide te bevestigen. Maandag begin ik met maken

                                  verbinding tussen kleine klephuis (scheiding tussen mengsel aanzuigen en mengsel via opensysteem) rechtsonder en

                                  klephuis boven. Dat ter mengsel aanzuigen via bijtstuk in de  helm. De twee grote kleppen dienen dan gesloten te zijn.

                                  Iets rechtsonder onder kleine klephuis komt de tweede  trap. Deze ook prima bevestigt te krijgen en zodanig dat snel

                                  af is te krijgen. Dat moet dinsdag klaar zijn.

     

                                                                                                       40

                                                                                                                                                                        In de etalage.

                                                                   

                                                                     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                                                                                                 Aanpak helm 3;  30 mei 6 juni.   Deel 3.

 

 

            Zondag 30 mei 2010;                                                                                    

 

          41          39          42

           Tweede trap nu snel afneembaar en te gebruiken voor gewoon perslucht duiken.                                                                        Tussen de twee grote klephuizen een nu vaste ruimte met in actieve

         Kleppensysteem nu snel uit neembaar naar eerst even de O-ringen boven afhalen.                                                                       Kool voor ruis dempen spoellucht.

 

  

        44    47    48

        De kraag bevestiging goed bevestigt. Onder de ring de aluminium met in de

      neopreen kraag. De aluminium ring is snel te bevestigen en uit te halen.

      De O-ring afdichting nu boven. Over bovenkant RVS ring nog nylon lammeren.  

                                                                                                                                                        Kreeg bovenkant RVS ring goed vlak en kans is groot dat de O-ring goed afdicht. Mocht dat tch niet lukken dan is er

                                                                                                                              Nog een andere mogelijkheid. Een O-ring groef krijgen in de aluminium ring wordt nog een klus. Moet alternatief. Zal

                                                                                                                              wel lukken. Na die groef kan ik zeggen een volledig helmsysteem alternatief te hebben ontwikkeld! Zonder gebruik te

                                                                                                                              maken van een metaal draaibank. 

 

---

 

 

                           Maandag 1 juni 2010;

 

                       Maken aluminium ring met bajonet bevestiging voor uitneembare kraag.

 

  49   50   53

                                                                                                   Maken O-ring groef. Boren en met kleiner boortje, afgeplat, uit                         Na boren en vrezen nu op diepte en glad schaven.

                                                                                                   vrezen. Ging prima. Er wl even mee bezig.

 

                                                                                                     51      

                                                                                                                Na boren en vrezen nu op diepte en glad schaven.                 

                                        

---

 

                   Dinsdag 2 juni 2010;

 

    55      54      56

 

                                                                                         Afdichting uitneembare kraag heel goed gelukt. De ring nu veel beter te plaatsen. De O-ring groef de juiste diepte.

                                                                          Morgen nog even de RVS ring maken voor tussen klemmen neopreen kraag. Na dat aanpak bovenglas. Dan de contra

                                                                          Long aansluiting. Daarna de membraan reduceer ter reserve en die achter onder grote klephuis links. Na dat alles

                                                                          het grote werk gehad. Dan aanpak beglazing, opmaat maken maar nog niet plaatsen.

 

---

                                                   

     Zondag 6 juni 2010;

 

               57    58      59

     De kraagring is z prima te bevestigen en weer los te krijgen. Een betere opzet.

 

 

    60   61   62

                  Aanbrengen verbinding met contralong en uitademing afvoer                                                                     De RVS kraagring bevestiging boven voorzien van epoxy met nylon wapening.

                  via bijtstuk in de helm.                                                                                                                             De uitademingafvoer z vast gezet aan klephuis.

 

      

                

               Vrijdag 11 juni 2019.    Deel 4.

 

    63     64    65

                  Basisring in helm voor bovenglas.                                                                  Ring boven op bovenglas.                                                    O-ring groef maken in bovenglas.

 

    66    67    68

       Klein stukje nog dan met kort plat boortje uitvrezen en op diepte brengen.                                                     Bovenglas opzet z prima gelukt.

     

                                         69                                70

                                                                              Zender op helm, 12 juni.  Oerol, deze week verder even pauze!    Niet meer dan dit, 16 juni.

 

Boven.