Met alles te Houten op DuikVaker, 3 – 5 februari.     - Beschrijving: Briefpapier

 

 

 

 


 

          Index.    138. Nieuw opklapsysteem zwemvliezen, kraag helm.    115.  Index aanpak duiktechniek algeheel vanaf januari 2014.

 

                                                           140. Helm 3 test in de haven 16 mei 2017. Laatste nog, 28 juni.

 

                                                        Dinsdag 14 februari 2017;

 

                                                        Nu de helmsystemen af zijn is er mee naar Voren te komen. Dat lukte nu op Duikvaker te Houten.

                                                        Het vervoer was een aardige kostenpost en dat kon eenmalig zo. Alles paste goed in de te Harlingen

                                                        Gehuurde Fort transit. Vanaf huis in vrachtwagen tot het depot te Harlingen. Kosten, bijna gelijk aan

                                                        kosten Fort de drie dagen!

 

                                                        Heen samen met Nico. Hij gaf een goede kijk op zijn doen. Grote kennis betreffende kanonnen uit

                                                        voorgaande eeuwen.

 

                                                        We stonden op het afgehuurde deel van Stimon (Stichting Maritiem Onderzoek Nederland). Het was

                                                        een mooie kennismaking. Met in de avonden gezamenlijk uit eten. Volgend jaar lukt wel weer en

                                                        dan beter voorbereid. Met meer en beter te laten zien.

 

                                                        De Marine (Duik en Demonteer Groep) stond dichtbij. Was het zo in 1971 dan zijn gebleven! Wel,

                                                        natuurlijk, een heel andere tijd nu. Het kwam tot een goed contact en mogelijk meer.

 

                                                        Begin vrijdag middag te Houten en uitpakken. Dat ging goed en snel alles ter plaatse. Jammer,

                                                        betreffende een goede voorbereiding één dag te kort. Veel tijd vooraf aan de video samenvatting

                                                        mijn duikaanpak vanaf begin, 1975. Daar donderdag avond laat mee klaar. Tot een tekst met grote

                                                        letters (van afstand dan goed leesbaar) en grote foto geheel kon het niet meer komen. Jammer,

                                                        stond wat anoniem. Was nog wel gelukt dan zaterdag avond nog stem gehad. Velen hebben mijn

                                                        opzet gezien, kon een goede uitleg geven. Zoals ik het zie, het heeft mogelijkheden! Dit jaar zal

                                                        duidelijkheid geven.

 

                                                           

                                                                                                    Donderdagochtend, net klaar en even later werd opgehaald.

 

                                           

                Naar het depot te Harlingen en overzetten. Via lift achter vrachtwagen ging dat probleemloos.             Vrijdagmiddag ruim de tijd tot opbouwen en testen. Geen problemen.

 

                        

                    We hadden het samen goed in de hand.  Het was een geslaagd weekeind met een aanslag op de stembanden. Hier maandagochtend te depot Leeuwarden.

 

                                                                                                  Boven.