Het algeheel (zonder duiken) gedane na 14 september 2011. - Beschrijving: Briefpapier

 

 

 

 


                                              index.        93. Negen aug. 2011 - 14 mei 2012.       110. Index helmsysteem 3, vanaf 2010.              

 

                                                                                                       

                  Zondag 30 oktober;

 

               Nu écht gezien voldoende klaar te zijn. Nadruk nu op herstel. Ben op de goede weg. Knie aardig hersteld maar

               voel, diep weg, nog wel wat. Oppassen dus!  Mocht het écht tot een pittige schaatswinter komen. Laat maar

               komen!  Nu eindelijk te tijd tot aanpak negatieven broer wonend te Sao Paulo. Een pittige klus gezien de staat in.

               In maart heel wel de mogelijkheid tot het eindresultaat hem persoonlijk te overhandigen. Laatste vakantie in

               na zomer 1972. Er eens even goed uit zijn niet verkeert nu!

 

               Natuurlijk ook actief op het tekenbord. Het blijft doorgaan natuurlijk maar beheerster nu. Voor helm 3 wil ik nog

               een absorptie/ventilatie patroongeheel maken. Wel geen moeten meer. Eerder al eens wat op papier gezet. In

               afgelopen dagen dat beter uitgewerkt. Wat leuks nu op papier staan en prima nog te maken. Het schoepenhuis

               ventilator nu vast op de buitenbehuizing. De epoxy binnen patroon is onder snel uit te halen en verste te plaatsen.

               Het geheel wordt even groot als die voor helm 2, wel twee cm breder. De nieuwe zal lichter zijn. Het RVS, op mijn

               gemak nu, in de winter periode. Ook de mallen voor het epoxy deel. Het epoxy werk dat vermoedelijk in mei. Eind

               mei wil ik volledig duikklaar zijn met alles. Met dan ook eindelijk weer gekeurde cilinders! Maar of het nog tot duiken

               zal komen?  Wil al het gemaakte prima duikklaar hebben. Er ook mee duiken interesseert me niet zo zeer. Best

               mogelijk dat niets meer onderwater zal komen. Zie wel!

        

---

 

                 Zondag 16 oktober;

 

                            15                                     16 

                                                                     Nog even het eerste membraan reduceer/doseersysteem verder aangepast. Deze nu ook geschikt voor helm 3. Naast de drie

                                                         afsluitertjes voor links horizontaal een afsluitertje op gelast, de toevoer alle cilinders naar paddenstoel reduceer achter op

                                                         de helm. Op rechter foto ook nog, onder, een afsluitertje kunnen plaatsen met daaraan nu de grote snel aankoppel ter aan

                                                         koppelen los mee te nemen cilinder. Pittig klusje nog.  

 

---

                Zaterdag 8 oktober;

 

                 

                          11                                12

                                                     Nog even wat Lp afdichtingen.                                                                                        Ook nog wat Hp afdichtingen.

 

                       13                                              14   

                                             Borgen absorptiepatroon geheel ging moeilijk, niet meer nu.                                                                    Oktober 2005 (deze foto uit) juichte ik natuurlijk nog te vroeg.

                                                                                                                                                                                               Foto nu (29 november 2013) meer op zijn plaats!    

 

---

 

                      Maandag 3 oktober;

 

                     Nog wat bekend zijnde problemen weggewerkt.

 

                      6                                7

                                                      De onderwater vulmogelijkheid beide 5 liter cilinders was moeilijk af te halen. Nog even een tweede koppeling tussen gezet, nu is

                                                      die mogelijkheid snel af te halen.

 

                      8                               9-Als-8

                                                       Een middendruk slang (groen) liep niet goed.                                                                                           Nu wel.

 

 

                                                                                                   10

                                                                                                   De vierliter cilinder links niet goed geborgd. Kon cilinder niet afhalen als de absorptie patroon

                                                                                   bevestigt was. Nu wel.  Mogelijk het laatste probleem.

 

---

 

                         Vrijdag 30 september;

 

                     Leuk dat ik voor oktober het laatste nog pittig heb kunnen doen. Een probleem was nog het goed kunnen

                     testen doseringen en veerruimten alle paddenstoel reduceren helm 3. Wist dit en gewoon de gelegenheid

                     afgewacht. Ook nog een ander probleem; Lp slang aansluiten op de trimruimte. Niet te vergeten het

                     doseersysteem, nog een afsluitertje ingepast. Kan nu de toevoer naar de reduceer achter aan de helm

                     afsluiten en tevens dan naar het kleppensysteem. Alle probleempjes nu opgelost.

                     Helm 3 nu volledig duikklaar en in het water goed om te doen. Uitkomen ging prima en weer in bijna net

                     zo makkelijk. Had dat eerder eens kunnen doen, het kwam er niet van. Met helm 3 te water, wacht een

                     juist moment af. Kan dit jaar nog of anders volgend jaar.

 

                             3                                 1

                                                  Nu eerst een Lp slang aan bevestigen.                                                                                                De doseertoevoer nu aangesloten direct voor de

                                                                                                                                                                                                        actieve kool ruimte/aansluiting spoellucht van boven.

 

                        2                     4

                                                      Die korte doseerslang aansluiting is goed los te maken en aan te sluiten op de doseer/diepte simuleer tester. Alle veerruimten

                                                      paddenstoel reduceren dan tevens te testen op dichtheid.

 

                                                                                         5

                                                                                        Een afsluitertje kon ik nog afhalen van een niet meer in gebruik zijnde en goed plaatsen.

 

---

 

                         Zondag 25 september;

 

                     Donderdag avond een telefoontje van de huisarts; uitslag positief!  Week ervoor maar eens testen op de

                     ziekte van Lyme. Terug kijkend moet ik daar zo 10 jaar mee rond gelopen hebben. Het een en ander is

                     nu een plaats te geven! Het intensieve doende zijn deed onderdrukken en niet opvallen. Moet eens op

                     zwerftocht over de Boschplaat gebeten zijn. Niet opgevallen. Hopen dat de kuur nu nog aan slaat en het

                     echt fitte gevoel weer terug komt.  Stop nu met het wrakduiken. Eerst herstellen en voorbereiden op 2012!

                     Schaatsen voorop! Afgelopen winter kon het maar even, in dubbel opzicht.

 

             133                     130

                                             Bevestiging tweede bandenstel ook nog even verstevigt en de                                                         Klaar nu, nog even controleren. Cilinders leeg, snel zijn de

                                     twee boutjes bevestigen back pack recht gezet. Hier nog er voor.                                                   vollen in te passen met ook andere hoofd reduceer.

 

                           131                               132

                                                            Voor het eerst dit jaar weer op de hometrainer, voorzichtiger aan nu weer gaan opbouwen. Geen opgeblazen uitziende linker knie

                                                            meer, de injectie in heeft nu zijn werk kunnen doen. Het echte herstel gaat nog wel even duren, voel dat ook wel. Naast de fiets helm

                                                            drie in teststand. Geregeld druk op, kleppensysteem testen en diepe ’s simuleren. Even droog gaan naar 90 meter diepte en dosering

                                                            testen. Tot heden gaat het naar wens, geen problemen. Met eerste haven testduik wacht ik tot een leuke mogelijkheid zich voor doet.

      

 

---

 

                        Maandag 19 september;

 

                             126                    127

                                                      Bevestiging bandenstel nog even verstevigt.                                                        Koord ophijsen set hoger geplaatst, manometer aansluiting in

                                                                                                                                                                            conflict met knop. Nu over rechter schouder.

 

                                   128                             129

                                                                  De koorden ter geheel ophijsen nu de juiste lengte.  Voor even 10 cm langer, kon zo vastmaken aan de banden om bovenbeen.

                                                                  Even hangen, prima zo. Na hangen weer ingekort en set dan 10 cm lager. Alleen nog bevestiging bandenstel tweede 10 L cilinder

                                                                  verstevigen en dat zie ik nu als het laatste.

 

---

 

                        Zondag 18 september;

 

                    Een paar keer een knie (linker) probleem aangehaald. Ontstaan door té lang staan in te kleine werkplaatsje en te

                    Weinig rust nemen. Gedurende dus ook wat lichte dwarse krachten op. Als dat dan zo jaren gaat dan treed irritatie

                    op en dat is gebeurd. En CT en MRI scan liet natuurlijk ook wat slijtage zien maar niet dramatisch. Gezien mijn zeer

                    gedaan hebben aan duursport en maximale knie belasting daarbij is dat logisch. Met rennen daar de duinen in

                    november 2000 gestopt. Verder op de eigenbouw home trainer. Als reuma ‘patiënt’ kon ook niet anders als nog lang

                    goed door gegaan wil worden. Ben iemand welke de grenzen opzoekt en af en toe er eens overheen. Is grens verleggend!

                    Door het toch wel wat te vaak er overheen dan knieproblemen. Menig keer de beide knieën opgeblazen dus. In zomer

                    2009 weer eens goed de rechter. Ging natuurlijk niet over en na enkele maanden een injectie in. Kon de volgende dag

                    weer normaal lopen. Voldoende rust, daar kwam het int van. Had geluk, probleem kwam niet terug. Met de linker nu

                    sukkel ik vanaf zo derde week oktober. Begin december en nog eens begin april een injectie in knie. Dat hielp maar

                    probleem kwam snel weer terug door het geen rust nemen. Dat kon niet. Bij wél nu niet klaar zijn geweest met mijn

                    duikaanpak en het verder hebben kunnen vergeten! Moest risico nemen. De uiterste datum betreffende; half september!

                    Afgelopen donderdag voor derde keer een injectie in en nu kan en moet er goed ontzien gaan worden. Mijn laatste kans.

                    Probleem lijkt over maar is niet en voel dat ook wel. Neem in nu wél de tijd tot herstel dan zit een schaats Elf Steden

                    Tocht er nog in! Onder duiken geen probleem met de knie. Maar laatste duikreis, 2 september, stond er nog wat zeegang.

                    Dát gaf een risico daar ik niet goed ter been was. Viel dus enkele keren pittig aan dek. Zo meegaan kon niet! Nu weer

                    wel bij dan veel zitten. Een nog derde wrakduik reis, komt het daar nog wel van? Meer gezien Weer beeld. Niet eerder

                    zo’n slecht duikseizoen meer gemaakt. Maar ook het duiken hier, hoe dat benaderd/aangepakt wordt, interesseert me

                    zo niet. Daar past mijn Aanpak totaal niet in! Nooit veel mee geweest. Er is hier wel degelijk potentie maar het komt

                    er niet uit. Jammer.  Gezien het nu klaar hebbende kan ik mij krachtiger opstellen. Probeer mij nu maar eens te ‘onder

                    graven’.

 

                    Het rebreath/gesloten systeem duiken; gelukkig hangt daar nog een pittig prijskaartje aan. Dat voorkomt groot deels

                    dat het in ‘verkeerde handen’ komt. Een type duiken welke voor geen grote groep is weg gelegd. En wel in het bijzonder

                    het gesloten systeem. Daar mee naar ruim 100 meter diepte gaan met enkel een 3 liter cilinder zuurstof en een 3 liter

                    cilinder Helium, mijn niet gezien! Als de afdaling dan ook wat moeilijk gaat en dan geen voldoende oog kunnen houden.

                    Dat heeft, boven Schiermonnikoog, al een duiker het leven gekost! Naar diepwater via een tussenvorm! Een cilinder

                    Inhoud dan van minimaal 18 liter en in drieën verdeeld. Bij semigesloten een dosering op 100 meter diepte van zo

                    36 liter per minuut. Een losse snel af te koppelen 10 liter cilinder mee nemend. Die dan op beginpunt wrak los koppelen.

                    Via sensor sturing is de dosering van 36 l/min. Terug te brengen naar zo 10 l/ min. Mocht er een probleem ontstaan met

                    de censor sturing dan kan ik direct terug vallen op de 36 l/ min. en de duik mogelijk nog af maken of rustig beginnen

                    aan de terugkeer. Afdalen/opstijgen semigesloten en op diepte en in rust overgaan dan op meer gesloten.

                    Mijn rebreath opzet zo heeft een gewicht, met ballast mee, van zo 70 kilogram. Met de juiste voorzieningen aan boord

                    dan geen enkel probleem. Toon dat ook wel goed aan! Onderwater nog zo 10 kg ballast nodig ter af getrimd zijn. Kan

                    minder maar gezien de epoxy trim kan ik mij wat zwaarder onder maken als nodig is. Naar 100 meter diepte gaan via

                    het opensysteem en dan zo 150 kg aan uitrusting en zo nogal hinderend, nee maar! Met mijn aanpak naar Voren komen,

                    dat in verleden wel eens gedaan. Liep uiteraard niet goed af daar toen nog lang niet klaar was. Was psychologisch nodig

                    ter voorkomen afhaken. In oktober, zoals nu lijkt, is nu wél te doen. Kom deze kant maar eens op. In eerst instantie ter

                    bekijken en ervaren de omstandigheden waar onder is gedaan. Dan, wat later, de demonstratie duiken hier in de haven

                    of elders. Aan de Wal dan zal ik gehaald en gebracht moeten worden. Je kan er nu eens leuk mee kennis maken. Heb een

                    leuke kennis en ervaring opgedaan.

 

                    Morgen nog even een rebreath set optuigen en de ophanging controleren. Vandaag willen doen, Weer te slecht.

        

---

 

                    Zaterdag 17 september;

 

                    125              123         124

                                                                  Injectie in knie heeft geholpen. Zeer oppassen nu!  Het ophijs systeem nu nog even aangepakt. Beugel boven iets verlengt

                                                                  en de koorden voor ingekort. Nu met dubbel 10 om hing ik goed nu. Ben prima zo op te hijsen. Het geheel is zo prima mee

                                                                  te nemen en snel klaar te maken. Foto wat hangend gemaakt via de zelfontspanner, is wel te zien.

 

                                                     

 

---

 

                       Donderdag 15 september;       

 

 

               121          122  

                                                                          Geheel stilzitten vandaag hoefde niet. Klap systeemopzet verder verbeterd. Kan nu al merken de mindere druk, zie het beter.

                                                              Die bediening voor langs been was lastig zo en geheel niet nodig! Zwemvlies rechts klaar nu. Met de hak is goed te ont borgen

                                                              En een veertje onder houd open, met andere voet is de voorkant op te klappen. Van de borging beide zwemvliezen moest nog veel

                                                              afgeslepen worden. Nu sluit licht en soepel zonder spontaan open kunnen gaan. Raakt onder de duik toch ont borgt dan is weer

                                                              borgen nu geen probleem meer. In 2004 hier aan begonnen maar nooit de ruimte  gehad tot goed doen. Dus in de praktijk heeft het

                                                             nog niet kunnen werken. Nu wel! Dag later de andere zwemvlies. In de praktijk zal het nu eens wel gaan werken!

 

       115      116      117

                                             Zoals was.                                                 Beter zo, De 12 mm as draait in bronzen bus in RVS wiel.               De tros moet wat dunner zijn. Zo is er een goede geleiding. Het

                                                                                                            Onderhoud vrij zo. Tros in moet wat dunner.                                 laswerk zo aan de mast maar tijdelijk, mogelijk houd het zo even.

 

                                                

                                                                                                                             Boven.